~ jedlé rostliny v přírodě i na talíři ~

Aichelle D. 2006. Co tu kvete?. Vyd. 1. Praha-Plzeň: Pavel Dobrovský – Beta a Jiří Ševčík. 446 s.

Asalová J. 1999. Keltská lidová kuchyně. Vyd 1. Praha: Volvox Globator. 406 s.

Beneš E. 2008. Archeologie rostlin. In Beneš E., Pokorný P. (eds.) 2008. Bioarcheologie v České Republice. Vyd. 1. České Budějovice – Praha: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká Fakulta – Archeologický ústav Akademie věd České republiky. s. 39–72.

Beneš E., Přikrylová P. 2008. Analýza uhlíků a zuhelnatělých rostlinných makrozbytků ze sídliště mladší doby bronzové v Hostivici u Prahy. In Beneš E., Pokorný P. (eds.) 2008. Bioarcheologie v České Republice. Vyd. 1. České Budějovice – Praha: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká Fakulta- Archeologický ústav Akademie věd České Republiky. s. 219–240.

Beranová M. 1980. Zemědělství starých Slovanů. Vyd. 1. Praha: Academia. 395 s.

Beranová M. 2001. Tradiční české kuchařky: Jak se vařilo před M. D. Rettigovou. Vyd. 1. Praha: Libri. 278 s.

Beranová M. 2007. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vyd. 1. Praha: Academia. 359 s.

Berka P. 2009. [cit. 2011-2-27]. Použití merlíku. [online]. Dostupné z: http://planerostliny.com.

Červinková H., Červinka J., Tintěra L. 1990. Výpravy do pravěku. Vyd. 1. Praha: Neoset. 80 s.

Dohnal Z. 1958. Užitkové rostliny a jejich upotřebení na slovanském hradišti v Klučově u Českého Brodu. Památky Archeologické. Praha: Československá akademie věd. č.49. s. 499–512.

Dostálek P. 2008. [cit. 2011-12-12] Pěstovali naši předkové zblochan. Bio-měsíčník pro trvale udržitelný život. 10/2008. [on-line]. Dostupné z: http://www.vhpress.cz/clanky/bio0810_zblochan.pdf.

Dreyer E. M. 2008. Bylinky do kuchyně a jejich jedovatí dvojníci. Vyd. 1. Příbram: Víkend. 141 s.

Dreyer E., Dreyer W. 2003. Co tu kvete od jara do zimy. Vyd. 1. Praha: Granit. 271 s.

Elliott D. 1998. Kořeny planých rostlin. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator. 146 s.

Elstner F. A. 2006. Zálesácká kuchyně. Vyd. 2. Praha: Naše vojsko. 199 s.

Fern K. 2000. Plants for a future: Edible & useful plants for a healthier world. 2. Vyd. Hampsire: Permanent Publications. 300 s.

Filip J. 1929–30. Porost a podnebí Čech v pravěku. Památky archeologické. Praha: Československá akademie věd.č. 36. s. 169–188.

Hajnalová E. 1993. Obilie v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Vyd. 1. Nitra: Aecheologický ústav Slovenskej akadémie vied. 147 s.

Hajnalová E. 2001. Ovocie a ovocinarstvo v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Vyd. 1. Nitra: Aecheologický ústav Slovenskej akadémie vied. 132 s.

Hampl R., Lapčík O. 1996. [cit. 2011-09-12]. Jíte rádi flavonoidy? Přírodovědecký časopis Vesmír. 1996/3. 76 s. [on-line]. Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/jite-radi-flavonoidy.

Harris B. CH. 1998. Jezte Plevel. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator. 165 s.

Heil. A. 2004. Rajská zahrada: Pěstujeme jedlé vytrvalé rostliny: Přehled od A do Z. Vyd. 1. Ostrava – Plesná: HEL. 143 s.

Hejný S., Slavík B. 1997. Květena České republiky 1. Vyd. 2. Praha: Academia. 557 s.

Jankovská V. 1994. Pylové spektrum synantropní vegetace a perspektivy využití pylových analýz v české archeologii. In Beneš J. – Bůna V., (eds.). 1994. Archeologie a krajinná ekologie. Vyd. 1. Most: Nadace projekt sever. s. 147–159.

Kocián P. 2003 2011. [cit. 2011-10-12]. Květena České republiky. [on-line]. Dostupné z: http://www.kvetenacr.cz.

Kopec K. 2004. [cit. 2011-6-24]. Jedlé květy pro zpestření jídelníčku. Výživa a potraviny. 2004/2 [online]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/jedle-kvety-pro-zpestreni-jidelnicku.html.

Kuna M. (ed.). 2004. Nedestruktivní archeologie: Teorie, metody a cíle. Vyd. 1. Praha: Academia. 555 s.

Lánská D. 1991. Zelené koření. Vyd. 1. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda. 46 s.

Lánská D. 2000. Zelené koření II. Plané druhy. Vyd. 1. Praha: Lidové Noviny. 235 s.

Lánská D., Žilák L. 2006. Jedlé rostliny z přírody. Vyd. 1. Praha: Aventinum. 223 s.

Lánská D. a kol. 1979. Koření pro každé vaření. Vyd. 1. Praha: Práce. 254 s.

Mattioli P. O. 1924. Herbář aneb Bylinář Doktora Petra Ondřeje Matthiola. Překlad Adam Hubert z Rýznbachu, D. Daniel Adam z Veleslavína, Praha 1562. Faximile. Praha 1924. 1268 s.

Mikulka A. 1979. Plody planých a parkových rostlin. Vyd 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 308 s.

Montanari M. 2003. Hlad a hojnost – Dějiny stravování v Evropě. Vyd. 1. Praha: Lidové Noviny. 227 s.

Moszyński K. 1967. Kultura Ludowa Słowian. Vyd. 3. Warszawa: Grafika. reprint 2010. 710 s.

Neústupný E., Dvořák Z. 1983. Výživa pravěkých zemědělců: model – Nutrition of prehistoric farmers: a model. Památky archeologické. Praha: Československá akademie věd. č.74. s. 224–257.

Nováček F. 2009. Fytochemické základy botaniky. Vyd. 2. Olomouc: Fontána. 284 s.

Potácel J., Muntág S. 1991. Potraviny z lesa a louky. Vyd. 1. Martin: Vega. 67 s.

Přírodou.cz o.s. 2006 2011 [cit. 2011-03 -09] jitrocel větší. Atlas rostlin. [on-line]. Dostupné z: http://rostliny.prirodou.cz/jitrocelovite/jitrocel/jitrocel-vetsi/.

Scherf G. 2005. Plané rostliny a jejich použití v kuchyni. Vyd. 1. Praha-Plzeň: Pavel Dobrovský - Beta a Jiří Ševčík. 128 s.

Silcom. 2007 – 2011. [cit. 2011-22-12] Projekt České dějiny – edukační portál pro žáky základních a středních škol. CD-ROM & Multimedia. [on-line]. Dostupné z: http://www.nasedejiny.cz.

Small E. 2006. Velká kniha koření, bylin a aromatických rostlin. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator. 1021 s.

Stoličná R. 1991. Jedlá a nápoje našich predkov. Vyd. 1. Bratislava: Veda. 240 s.

Stoličná R. 1997. [cit. 2011-10-10]. Alternatívne zdroje rastlinnej stravy v strednej Európe. Slovenský národopis. 45- 3/1997. s. 285–294. [on-line]. Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/nar/full/sn397c.pdf.

Storl W. D. 2004. Magické rostliny Keltů. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator. 339 s.

Tomášek J. 2010. [cit. 2011-10-09]. Melta lahodný nápoj v historii a receptech. [on-line]. Dostupné z: http://www.readersdigest.cz/magazin/zdravi/melta-lahodny-napoj-v-historii-a-receptech/.

Tryščuková K. 2008. [cit. 2011-10-12]. Merlíkové bochánky. [on-line]. Dostupné z: http://www.slovane.cz/view.php?cisloclanku=2008070006.

lehová-Tilschová M. 1945. Česká strava lidová. Vyd. 1. Praha: Družstevní práce. 630 s.

Zemanek A., Zemanek B., Harmata K., Madeja J., Klepacki P. 2009. [cit. 2011-08-09]. Selected foreign plants in old Polish botanical literature, customs and art (Acorus calamus, Aesculus hippocastanum, Cannabis sativa, Fagopyrum, Helianthus annuus, Iris). Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. 2009. [on-line]. Dostupné z: http://www.plantsculture.unimore.it/book/18 Zemanek et alii.pdf.

Zíbrt Č. 2000. Česká kuchyně před sto lety za dob nedostatku. fotoreprint 1. Vyd. z r. 1917. Přerov–Olomouc: Opus Bohemiae. 95 s.


BioLib. 1999-2011. [pou. 2011-28-12]. Taxonomic tree of plants and animals with photos. [on-line]. Dostupné z: http://www.biolib.cz /.

Castro E. 2007. HTML, XHTML a CSS: Názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Vyd. 1. Praha: Computer press. 440 s.

Český webhosting. 2007–2011. [pou. 2011-06-09]. C4 návody.[on-line]. Dostupné z: http://navody.c4.cz/dokuwiki.

Domes M. 2008. Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky. Vyd. 1. Praha: Computer press. 248 s.

e-ZAHRADY.cz. 2005 – 2012. [pou. 2011-28-12] bedrník obecný. e-Zahrady:atlas rostlin.[on-line]. Dostupné z: http://www.e-zahrady.cz/img/upload/herbar_16059475.jpg.__

FastStone Soft. 2011. Fast Stone:Downland. [on-line]. Dostupné z: http://www.faststone.org/download.htm.

Gardner M. 2011. [pou. 2011-06-09]. Gtopia template. [on-line]. Dostupné z: http://www.dokuwiki.org/template:gtopia.

Gohr A., et col. 2004-2011. [pou. 2011-06-09]. DokuWiky:Plugins. [on-line]. Dostupné z: http://www.dokuwiki.org/plugins.

Jeantosi.2006. [pou. 2011-28-12]. Prunella vulgaris. Fleurs du Roussillon:les plantes des Pyrénées-Orientales. [on-line]. Dostupné z: http://jeantosti.com/fleurs4/Prunella_vulgaris.jpg .

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirchner J. et Štěpánek J. [eds.]. (2002). Klíč ke květeně České republiky.Vyd 1. Praha: Academia. 928 s.

Město Český Krumlov. 2007. [pou. 2011-29-12]. Mlácení obilí:dobová ilustrace. Oficiální informační systém regionu Český Krumlov. [on-line]. Dostupné z: http://www.ckrumlov.info/img.php?img=2592&LANG=cz#.

Mustata A.G. 2011. [pou. 2011-29-12]. Publius Vergilius Maro. [on-line]. Dostupné z: http://ziarulzidul.ro/?p=796.

Nielsen J. 2002. Webdesign. Vyd. 1. Praha: Sofrpres. 382 s.

Squidoo. 2012. [pou. 2012-02-01]. Ralph Waldo Emerson. [on-line]. Dostupné z: http://i1.squidoocdn.com/resize/squidoo_images/-1/draft_lens17649817module148302685photo_1297925227Ralph_Waldo_Emerson.png.

The Garden Grapevine. 1992-2011. [pou. 2012-02-01]. Wild garlic onions. [on-line]. Dostupné z: http://www.gardengrapevine.com/WildGarlicOnions.html.

The Gimp Team. 2001-2011. [pou. 2011-07-09]. GIMP - The GNU Image Manipulation Program.[on-line]. Dostupné z: http://www.gimp.org/downloads/.

Tkadlec E. 2011. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: Filozofické názory a komunikační dovednosti. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého. 198 s.

Tryščuk P.2008. [pou. 2011-07-09]. Barvení III.e. - tradiční barvířské rostliny: červená. Slované web věnovaný našim předkům. [on-line]. Dostupné z: http://www.slovane.cz/pic/priroda/svizel-5.jpg.

Tryščuk P.2011. [pou. 2011-07-09]. Pečené bukvice u Slovanů. Slované web věnovaný našim předkům. [on-line]. Dostupné z: http://www.slovane.cz/foto/kuchyne/bukvice-03.jpg.

USB Webserver. 2010. [pou. 2011-07-09]. USB Webserver 0.8. [on-line]. Dostupné z: http://www.usbwebserver.net/en/.

Vorlová M. 2011. [pou. 2011-02-11]. Jak správně usušit a uskladnit bylinky. [on-line]. Dostupné z: http://probuzeni.blogspot.com/2011/06/jak-spravne-ususit-uskladnit-bylinky.html.


Přesné odkazy na citace v textu lze nalézt v oficiálním textu diplomové práce:

Dudková P.2012. Historické a současné možnosti využití jedlých planých rostlin na území České Republiky. [diplomová práce] Olomouc: Univerzita Palackého: Přírodovědecká Fakulta. 76 s.